De komende mens

23 november 1956 Ik heb natuurlijk de gebruikelijke waarschuwing uit te spreken. U weet allen, dat wij in ons leven een voortzetting zijn van ons aards leven, d...

Geloof en hersenspoeling

SVGZ – 7 augustus 1965 Bij een nader beschouwen van de moderne technieken, die men de naam hersenspoeling pleegt te geven, blijkt men in staat te zijn een...