Werkelijkheidszin

27 september 1968 Het onderwerp is misschien niet uitdrukkelijk esoterisch en misschien zelfs wat actueel, maar daartegen hebt u hopelijk geen bezwaar. Ik zou d...

Het huwelijk

10 februari 1956 Aan het begin van deze avond wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen dan ook, dat u over het gebrachte zelfstandig ...

De arme Eros

8 april 1962 Ik ga praten over le pauvre Eros,  de arme Eros. Het lijkt een eigenaardig onderwerp, daarvan ben ik me bewust. Wanneer wij de ontwikkeling van de ...

Liefde en huwelijk

uit de cursus ‘Levensproblemen van de moderne mens’ – hoofdstuk 03 – december 1955 Deze twee zijn in de gedachten der mensen praktisch o...