Mystiek in het dagelijkse leven

5 januari 1976 Mag ik u er wel aan herinneren dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. ‘t Is prettig als u er aan denkt, denkt u zelf...

Innerlijke waarheid

27 september 1963 Aan het begin van de avond wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ons onderwerp voor heden is, zoals u wel zult weten: Inn...

Zonde, waarheid of illusie?

1 maart 1963 Aan het begin van deze avond wil ik u er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wat wij zeggen, is dus geen evangelie dat zonder voor...

Machtspolitiek

23 oktober 1964 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er graag aan herinneren, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, dat u geacht wordt zelfstandig na...