Kansen

18 februari 1983 Bij het begin van de bijeenkomst eerst de bekende kreet: wij zijn niet alwetend, wij zijn niet onfeilbaar, denk dus a.u.b. zelf na. Wat ons ond...

De tijd

16 oktober 1964 Ik wijs u er op, dat wij niet alwetend zijn of onfeilbaar. Ik hoop dan ook, dat u zelfstandig zult nadenken.  Ik koos een onderwerp voor vandaag...

De kracht in uzelf

10 april 2012 Zoals altijd wensen wij in het begin van de avond er jullie nogmaals opmerkzaam op te zijn van zelfstandig na te denken en ook te beseffen dat de ...

Sfeer

uit de cursus ‘Occulte Praktijk’ (hoofdstuk 3) – december 1965 Sfeer. Als wij ons met praktisch occultisme bezighouden, dan zullen wij steeds ...