Papen en pausen

3 april 1981 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denkt dus zelf na over al wat gebracht wordt. Ons onderwerp is door u gesteld en draagt de titel: Papen en pa...

Losgebroken demonen

12 juni 1980 U zult het mij niet euvel duiden als ik begin met het begrip demonen nader te preciseren. Er bestaat hierover nogal wat verwarring. Men denkt wel e...

De wegen naar de waarheid

14 november 1983 We hebben vandaag een gastspreker over wie ik weer helemaal niets kan zeggen. Dat schijnt steeds vaker voor te komen. Misschien hebben ze zich ...