De magie der gedachte

21 februari 1961 De vorige maal (17-01-1961: Magie in zijn geheel) hebben wij u het een en ander verteld over magie, een onderwerp dat daarmee ongetwijfeld niet...

Psychologie van heden

22 januari 1965 Wij, sprekers van deze groep, zijn niet alwetend of onfeilbaar. Vandaag zullen wij, uitgaande van tijdsverschijnselen als de griezelmop e.d., in...

Denken

29 september 1967 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Ik hoop, dat u daarmede rekening wilt houden. En wat ons eerste onderwerp van heden betreft, ik zou eens...

Medeleven en verbonden zijn

12 mei 1975 We zitten op het ogenblik in een wat vreemde tijd, vlak voor de Wessac. Op aarde het jaar van de vrouw; ook zo’n wonderlijk iets. Dan bovendie...