Psychologie van heden

22 januari 1965 Wij, sprekers van deze groep, zijn niet alwetend of onfeilbaar. Vandaag zullen wij, uitgaande van tijdsverschijnselen als de griezelmop e.d., in...

Denken

29 september 1967 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Ik hoop, dat u daarmede rekening wilt houden. En wat ons eerste onderwerp van heden betreft, ik zou eens...

Medeleven en verbonden zijn

12 mei 1975 We zitten op het ogenblik in een wat vreemde tijd, vlak voor de Wessac. Op aarde het jaar van de vrouw; ook zo’n wonderlijk iets. Dan bovendie...

Inspiratieve kunst

 11 november 1957­ Onder inspiratieve kunst plegen we te verstaan kunst, die a.h.w. “aus einem Guss” geschapen wordt. Kunst, die in een soort van be...

Contact met je eigen geest

7 april 2005 Wanneer ik het zo overzie hebben jullie allemaal heel vlijtig geprobeerd. En dat doet ons plezier. Maar het is beter dat u uw oefeningen losser uit...

De mens in de tijd

uit de cursus ‘Praktisch occultisme’ (hoofdstuk 2) – november 1973 De mens in de tijd Paracelsus had het al over iets wat hij ‘siderisch...