De levensboom

5 juli 1967 Mag ik beginnen met op te merken dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dat u zelf zult nadenken en over alles da...

De geest

Deel 1. 8 januari 1954 Wij zijn noch onfeilbaar noch alwetend, wij hopen dat u zelf kritisch denkend onze argumenten en betogen zult volgen en daaruit uw eigen ...

Inwijding

22 januari 1954 Deel 1. Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er nogmaals op dat wij in genen dele alwetend, in genen dele onfeilbaar zijn. Dit moet voor...

Shamballa

11 maart 1983 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk zelf na, vorm zelf een oordeel. Ons onder...

Het geheimzinnige Thule

13 mei 1969 Thule is een woord dat we vaak horen gebruiken. Men spreekt van het “ultima Thule” en bedoelt daarmee een soort eindbestemming, een bere...