Het geheimzinnige Thule

13 mei 1969 Thule is een woord dat we vaak horen gebruiken. Men spreekt van het “ultima Thule” en bedoelt daarmee een soort eindbestemming, een bere...

Inwijdingsmagie

21 juni 1976 Vanavond is er een gastspreker die zich voornamelijk heeft beziggehouden met vormen van magie en inwijdingsmagie. Ik meen dat dit vooral voor sommi...

Werelden en sferen

14 februari 1977 Wij zitten vandaag met een klein probleem. We zullen ons vanavond voornamelijk bezig houden met een paar hoog geestelijke zaken en dat is altij...

Kosmische structuur

10 november 1975 Ons programma wijkt in zoverre af van voorgaande avonden, omdat wij in het tweede gedeelte een gastspreker hebben. Dat impliceert, dat ik niet ...