Het mysterie van Isis

 12 mei 1961 Ik wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor heden is: Het mysterie van Isis. Wanneer ik in deze dagen dit onde...

De geheimen van Egypte

8 maart 1985 Egypte is voor de mens van vandaag een mysterieus land. Een grote beschaving, waarvan men zich geen volledig beeld kan maken. Een aantal gegevens e...

De geheime Godin

6 december 1957 U weet allemaal dat wij niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Wij hopen dat u daarmee rekening zult houden.  Mijn onderwerp voor heden avond is: &#...

De sluier van Isis

25 november 1957 Voor deze avond zullen wij dan trachten te spreken over al hetgeen verborgen ligt achter de sluier van Isis. Maar voordat wij trachten die gehe...

Hoe waardevol mediteren

 28 januari 1966 Meditatie is een oefening, waarbij men eigenlijk twee delen van het eigen wezen gelijkelijk moet inspannen. De eerste is het voorstellingsvermo...