Adam Kadmon

3 september 1982 Aan het begin van elke avond dezelfde boodschap, dus ook vandaag: wij weten niet alles, wij zijn niet onfeilbaar, denk dus zelf na a.u.b. Het o...

Indeling der sferen

8 juli 1966 Allereerst mag ik u er wel op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ons onderwerp van vandaag draagt de titel: Indeling der sferen Het b...

Tijdloosheid

21 januari 1958 U weet, wij hebben gesproken over goed en kwaad, relativiteit en ook over tijdloosheid. Het zijn deze aspecten, die juist onze innerlijke wereld...

Bewustwording deel 1

28 oktober 1955 Wij weten niet alles; wij kunnen falen. Denkt u zelf na gebruik uw eigen verstand. Probeer, wanneer het u gelukt, om uit hetgeen wij zeggen, iet...