De ordening

uit de cursus ‘De wet achter het mirakel‘ (hoofdstuk 10 )  – juli 1978 De ordening Als wij ons bezighouden met het onbegrijpelijke, het mirake...