Vicieuze cirkel

11 mei 1962 Aan het begin van deze avond wil ik er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor heden noemde ik: Vicieuze...

Droom en daad

23 maart 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst delen wij u mee, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Hopelijk zult u dus zelfst...

Leven in vrijheid

19 juni 1987 Aan het begin van het verhaal: we zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar, we stellen het erg op prijs wanneer u zelf nadenkt. Een ander kan he...

Israël

14 september 1994 Allereerst moet ik u vertellen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk zelf na. Daar ik de keuze van onderwerp heb en bepaalde ontwikke...

Reïncarnatie

29 juli 1966 Allereerst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na en zet,  vooral uw hersenen niet op non-actief. Wat on...