Uittredingen

10 juni 1966 Zoals u waarschijnlijk reeds weet, zijn wij niet alwetend of onfeilbaar. Denk dus zelf na over alles, wat te berde wordt gebracht. Ons onderwerp va...