Is dit mystiek ?

uit de cursus ‘ Kosmische leringen ‘ ( hoofdstuk 9 ) – juni 1973 De basis van alle innerlijke beleving is de aanvaarding van een werkelijkheid...