Het innerlijk licht

18 april 1977 Mij is de eervolle taak toebedeeld om hier de inleiding te houden. Zoals altijd een wat moeilijke zaak. We zitten namelijk met de moeilijkheid dat...

God en duivel

8 maart 1976 Wij zijn de laatste tijd altijd bezig met God en al wat er bij hoort. Nu zijn wij ditmaal gestuit op een duivelbezweerder, die bereid is hier op zi...

Totaliteit

8 december 1974 We hebben vanavond de moeilijkheid, dat wij een gastspreker hebben, die op mij wat eigenaardig overkomt. De belangrijkheid van deze persoon is v...

Het levenslicht

14 december 1954   Het is vreemd, dat hoe duister het ook kan worden. Op onze levens weg, er altijd toch weer in ons iets is, dat weet, dat er licht bestaat. Da...

Harmonie met de aarde

9 april 2009 Ik zou vanavond eerst willen vragen of er bij wat we de vorige bijeenkomst hebben gebracht, mensen zijn in deze groep die bepaalde ervaringen gedur...