Midwinter: nabespreking

22 december 2005 Zoals gewoonlijk aan het begin van onze avond, denk zelf na over het gebrachte en besef dat wij ook aan onze zijde niet onfeilbaar en ook niet ...

De inhoud van het leven

28 november 1969 Zoals u al weet, zijn wij niet alwetend of onfeilbaar. U denkt dus zelf wel na over alles wat gebracht wordt. Ons onderwerp van heden is van me...

Het beleven van het leven

24 januari 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Het onderwerp is: Het beleven van het leven....

De dood als levensfase

1 augustus 1966 Ja, aan het begin van deze bijeenkomst mag ik dan wel, zoals verplicht en gebruikelijk is bij ons, er op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilb...