De levensboom

5 juli 1967 Mag ik beginnen met op te merken dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dat u zelf zult nadenken en over alles da...

Inwijding

22 januari 1954 Deel 1. Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er nogmaals op dat wij in genen dele alwetend, in genen dele onfeilbaar zijn. Dit moet voor...

Zuilenheiligen

3 juni 1966 Allereerst wil ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na over alles, wat gezegd wordt. Ons onderwerp voor heden g...