Bewustwording deel 1

28 oktober 1955 Wij weten niet alles; wij kunnen falen. Denkt u zelf na gebruik uw eigen verstand. Probeer, wanneer het u gelukt, om uit hetgeen wij zeggen, iet...

Kabbalistische levensleer

9 december 1957 In de eerste plaats zult u zich moeten realiseren dat kabbalistiek niet alleen maar een cijferkunst is of zelfs een naam voor een bepaalde weten...

De marionetten

30 september 1966 Allereerst herinner ik u eraan, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt dus zelf na. Ons onderwerp voor heden gaf ik, na rijpe overweg...

Tarot

28 januari 1966 De tarot is op het ogenblik algemeen bekend, als een soort kaartspel, dat vooral bij waarzeggers nogal in gebruik is. De origine van dit spel li...

Wisselwerking mens – aarde

   03 juli 2012 Vanavond zou ik graag met jullie wat verder ingaan op de wisselwerkingen die u als stofmens hebt ten opzichte van de aarde waarop u leeft, omdat...