Kort gezegd

23 februari 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp gaf ik de titel mee: Kort gezegd. W...