De kracht der gedachte

29 maart 1957 Ik moet u erop wijzen, dat wij, sprekers der Orde, niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor deze avond is: de kracht der gedachte. E...

Inwijding

23 september 1962 Ik zou u een kleine les willen geven, welke wel samenhangt met inwijding maar die meteen een verklaring vormt voor heel veel, dat u in deze da...