Geestelijke genezing

1 juli 1957 Waar ons punt van deze avond geestelijke genezing is, zou ik graag allereerst even mijn mening duidelijk maken over heel veel van de dingen waar men...

Genezende krachten

Ik zal eerst een indeling geven. Genezende krachten kennen we in de natuur, in de geest en kosmisch. Als we het hebben over genezende krachten in de natuur, dan...

De doolhof van het ik

1960 Wij gaan dan vandaag in op de geheimen van het “ik”, de doolhof van het “ik”. Wanneer wij dat “ik” willen benaderen, da...

De krachten in de mens

20 oktober 1981 Aan het begin van deze bijeenkomst zou ik er u graag aan willen herinneren dat wij sprekers van deze groep niet onwetend of onfeilbaar zijn, m.a...