De wijsheid

 4 december 1964 Bij het begin van deze bijeenkomst vestig ik er uw aandacht op, dat wij, als sprekers, niet alwetend of onfeilbaar te zijn. Ik hoop, dat u hier...

Bewustwording deel 4

18 november 1955 Ik moet u er ook  op attent maken, dat wij, ondanks onze enigszins andere status niet mogen worden geacht te zijn: Onfeilbaar of alwetend. Er w...

Het bijgeloof

 18 juli 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen dat wij niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Wat ons onderwerp van vanavond betreft: “...