Het godsbegrip

9 februari 1965 Ik zou deze keer graag met u willen spreken over het godsbegrip. Daarover hebben wij het al heel vaak gehad, maar wij kunnen dat godsbegrip miss...

De gouden eeuw

7 juni 1957 Aan het begin van deze avond moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend zijn, ook niet onfeilbaar. Wij hopen, dat u daarmede rekening houdt, ook a...