Tijd

12 april 2005 Zoals steeds wens ik u erop attent te maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u zelf een studie moet mak...

God in de daad

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ – hoofdstuk 06 – maart 1956 Heel het leven is goddelijk, want alles is uit God voortgeko...