Tijd

12 april 2005 Zoals steeds wens ik u erop attent te maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u zelf een studie moet mak...

Uittreden

12 juni 2012 Ik zou graag met jullie even verder gaan over hetgeen wat vorige les besproken is, namelijk de kosmische wet van compensatie (29-05-2012) zoals we ...

God in de daad

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ – hoofdstuk 06 – maart 1956 Heel het leven is goddelijk, want alles is uit God voortgeko...