Het woord

 19 april 1963 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er nog op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij rekenen er dan ook op, dat u zelfstandig na...

Meesters werken op aarde

6 juli 1979 Om dit onderwerp enigszins redelijk in te leiden moet ik u allereerst duidelijk maken, wat een meester is. Daarover bestaan nogal eens misverstanden...