Mens en natuur

28 november 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst zou ik u er allereerst op willen wijzen, dat wij niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Wij hopen, dat u zelfsta...

Wisselwerking mens – aarde

03 juli 2012 Vanavond zou ik graag met jullie wat verder ingaan op de wisselwerkingen die u als stofmens hebt ten opzichte van de aarde waarop u leeft, omdat di...

De mens

uit de cursus ‘Kosmogonie’ 1961-1962 De mens Nu wij de genesis van de kosmos hebben getracht te volgen, hebben wij het stoffelijk beeld redelijk wel...