Verlossers der mensheid

25 november 1955 Aan het begin van deze bijeenkomst moet u mij toestaan – ondanks de veelvuldige herhaling – u erop te wijzen, dat wij niet alle din...