Ontwaken

uit de cursus ‘De mens in al zijn aspecten’  (hoofdstuk 9)- juni 1972 Ontwaken Als je in een wereld leeft, die vol begoocheling is, dan heeft het le...

Mogelijkheden

21 september 1970 Wij willen elke bijeenkomst trachten een probleem aan de orde te stellen. Wij willen verder proberen deze problemen na de pauze te doen volgen...