Mens en moraal

uit de cursus ‘Inzicht 1’ (hoofdstuk 5) – februari 1963 Mens en moraal Nadat wij een vorige maal hebben getracht te zien hoe de godsdienst eig...

Wat ben ik?

‘Filosofische esoterie’ Inleiding Als wij spreken over filosofische esoterie, dan is dat niet zonder enige betekenis. Een filosoof is iemand die uit...