Shamballa

11 maart 1983 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk zelf na, vorm zelf een oordeel. Ons onder...

Mystiek in het dagelijkse leven

5 januari 1976 Mag ik u er wel aan herinneren dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. ‘t Is prettig als u er aan denkt, denkt u zelf...

Tantrisme

14 november 1986 Aan het begin van deze avond moet ik u er op attent maken, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt u dus zelf na. Er is een tijd gewees...

Het geheimzinnige Thule

13 mei 1969 Thule is een woord dat we vaak horen gebruiken. Men spreekt van het “ultima Thule” en bedoelt daarmee een soort eindbestemming, een bere...

De levende God

8 december 1967 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik, zoals gebruikelijk is, er op wijzen, dat wij, sprekers van de Orde, niet onfeilbaar en niet alwetend...