Moderne magiërs

6 februari 2002 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u erop attent maken dat wij, sprekers van de Orde der Verdraagzamen, niet alwetend noch onfeilbaar zij...

De menselijk psyche

uit de cursus ‘De menselijke psyche 2’ (hoofdstuk 1) – februari 1957 Bij het beschouwen van de menselijke psyche hebben we al heel veel versch...

Epiloog

uit de cursus ‘ Kosmische leringen’ ( hoofdstuk 10 ) – juli 1973 Kosmische leringen Als wij zeggen “mystiek”, dan denken wij aan h...

Oude mystiek

uit de cursus ‘Mystieke bewustwording’ – (Hoofdstuk 1)   oktober 1957 Inleiding. Het begrip mystiek betekent eigenlijk zelfbeschouwing en zelf...