Mens en natuurkracht

18 oktober 1957 Aan het begin van deze avond moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Voor deze avond hebben jullie een onderwerp gekoze...

Mens en natuur

28 november 1958 Aan het begin van deze bijeenkomst zou ik u er allereerst op willen wijzen, dat wij niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Wij hopen, dat u zelfsta...