Goede Vrijdag

 31 maart 1961 Deze avond zullen wij in drie delen verdelen. Wij willen het Paasgebeuren – en vooral wel de kruisgang – bezien vanuit het standpunt ...

Zomerzonnewende 2009

22 juni 2009 Ik zou voor vanavond – en u bent hier samen met enkele personen extra – omdat de avond ook gewijd is aan het Licht, en waarom niet alleen voor het ...

Onthechting

 29 januari 1960 Wij zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Ik hoop dat u ook bij dit onderwerp zult trachten zelfstandig na te denken. Nu zullen wij gaan spreken o...

Het occulte

uit de cursus ‘De geheimen van de geest’ – (Hoofdstuk 10)   juli 1961 Het occulte Het occulte ofwel het verborgene maakt deel uit van alle gee...

Praktische magie

 ‘Geestelijke wetenschappen (hoofdstuk 7) – april 1969 Praktische magie Als wij in de praktijk worden geconfronteerd met het occulte, dan zijn we al...