Moderne psychologie (1972)

4 december 1972 Aan het begin van de bijeenkomst moet ik u erop wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dat u zelf zult nadenken. In de tweede...

Vragenavond: 1987-04

10 april 1987 Tja, u weet het: we zijn niet alwetend of onfeilbaar. In dit geval moet ik er bijvoegen: sommige vragen kunnen we misschien niet beantwoorden, dan...

Onderwijs en opvoeding

15 juni 1982 Aan het begin van elke bijeenkomst, dus ook deze, wijzen wij erop dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Als u mij opvoe...