Indigokinderen

19 april 2002 Aan het begin van de bijeenkomst willen wij u erop wijzen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn en dat wij het op pri...

Onderwijs en opvoeding

15 juni 1982 Aan het begin van elke bijeenkomst, dus ook deze, wijzen wij erop dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Als u mij opvoe...