Onderwijs en opvoeding

15 juni 1982 Aan het begin van elke bijeenkomst, dus ook deze, wijzen wij erop dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfeilbaar zijn. Als u mij opvoe...