Magisch denken

uit de cursus ‘Zelfprojectie’ 1984-1985 U weet wat magie is? Magie is het scheppen van een wereld die zo­ zeer van de normale afwijkt dat je daardoo...

De krachten in de mens

20 oktober 1981 Aan het begin van deze bijeenkomst zou ik er u graag aan willen herinneren dat wij sprekers van deze groep niet onwetend of onfeilbaar zijn, m.a...