Goddelijke rechtvaardigheid

18 januari 1977 Wanneer een mens zegt dat God rechtvaardig is, dan meent hij dat die God zijn idee van moraal, van recht en wet zal handhaven, met zijn onmiddel...