Herinnering

25 december 1964 Aan het begin van deze bijeenkomst allereerst de bekende waarschuwing. Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk dus zelf na. Als onderwerp ku...

Vernieuwing in Aquarius

02 februari 2007 Aan het begin van deze avond wens ik iedereen er op te wijzen dat wij, sprekers van deze  groep niet alwetend, noch onfeilbaar zijn. En dat wij...

Goddelijke rechtvaardigheid

18 januari 1977 Wanneer een mens zegt dat God rechtvaardig is, dan meent hij dat die God zijn idee van moraal, van recht en wet zal handhaven, met zijn onmiddel...