Het verlangen

19 juni 1959 Aan het begin van onze bijeenkomst zou ik u willen vertellen dat wij niet alles weten en niet onfeilbaar zijn.  Een verlangen kan scherp gedefiniee...

Tijd en het eeuwigdurend nu

De tijd en het eeuwigdurend Nu zijn twee zaken die een schijnbare tegenstelling vormen. Ik zal u duidelijk maken waarom. In de inleiding zal ik soms nogal moeil...