Spiegel

03 juli 1955 Je staat voor de spiegel en ziet je zelve aan, Je ziet jezelf ten voeten uit, zo knap en waardig staan, En denkt; “Nu kan ‘k mijn wegen...

Schoonheid

13 februari 1955 Ik moet, helaas, weer de gebruikelijke rol van inleider op mij nemen en trachten u een klein beeld te geven van de spreker, die op deze bijeenk...