Licht en duister

16 oktober 1970 Naar ik aanneem bent u allen op de hoogte van het feit dat wij sprekers van deze Orde, onszelf niet als alwetend of onfeilbaar beschouwen. Wij h...

Het geestelijk universum

1 december 1988 We zijn niet alwetend of onfeilbaar. Het onderwerp, dat is voor de meeste van u een beetje mystiek. We gaan dus praten over het geestelijk unive...

De kracht der sferen

2 oktober 1967 Ik mag wel beginnen met u er aan te herinneren dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dat is n.l. belangrijk, want anders dan vergeet u zelf na...

Vragenavond: 1985-05

31 mei 1985 Allereerst moet ik u er op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus a.u.b. zelf na. Kunt u ons iets vertellen over het derde geheim...

Meesters

24 oktober 1969 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Vandaag zou ik met u willen spreken over het begrip: Meesters. Wanneer wij te maken hebben met occultisme,...

Praktisch idealisme

11 maart 1960 Wij zijn niet onfeilbaar, of alwetend. Daarom verzoeken wij u zelfstandig na te denken.  Ons onderwerp van hedenavond luidt: Praktisch idealisme. ...