Oorzaak en gevolg

15 november 1963 Bij het begin van deze bijeenkomst mag ik u er wel op wijzen, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Vandaag zou i...

Waarheid

13 september 1963 Allereerst herinner ik u er aan, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wat mijn onderwerp van deze bijeenkomst betreft: Wij willen graag b...

Bewustwording deel 2

4 november 1955 Mag ik, voor het eigenlijke begin dezer bijeenkomst, u er nog even aan herinneren, dat wij niet onfeilbaar en al evenmin alwetend zijn? Wij in o...

Objectief en subjectief

27 mei 1962 Ik zou op deze morgen graag eens met u willen praten over het onderwerp: objectief en subjectief als factoren in het menselijk leven. Laat ons dan e...