Overdenkingen bij overgang

1 maart 1959 Wanneer wij dan vanmorgen weer eens willen gaan nadenken over verschillende ethische en filosofische problemen, valt het ons op, dat op het ogenbli...

De kunst om te sterven

uit de cursus ‘Levensproblemen van de moderne mens’ 1956 Als een mens het leven achter zich heeft en gaat vooruitzien naar de laatste dagen, dan kom...

Het sterven

uit de cursus ‘De mens in al zijn aspecten’  (hoofdstuk 6) – maart 1972 Het sterven Als een mens op aarde leeft, dan verzamelt zich in hem een...

De kunst van het sterven

19 september 1978 Aan het begin van deze bijeenkomsten moet ik u er altijd weer op wijzen dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dit is niet alleen maar een f...