Het Aquariustijdperk

6 september 1965 Aan het begin van deze bijeenkomst stel ik er prijs op u er allereerst aan te herinneren, dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfe...

Inwijdingsmagie

21 juni 1976 Vanavond is er een gastspreker die zich voornamelijk heeft beziggehouden met vormen van magie en inwijdingsmagie. Ik meen dat dit vooral voor sommi...

De krachten van Licht

10 maart 1975 We hebben vandaag een wat wonderlijke gast, tenminste als het lukt, en ik weet niet hoe ik hem moet aanduiden. Eén van de meesters van het Licht i...

Magisch denken

18 december 1972 Wanneer wij spreken over magisch denken, dan spreken wij in feite over een vorm van denken, die niet geheel beantwoordt aan de gangbare logica....