De ruimte zelf

14 juni 1960 (Gastspreker) Wanneer wij spreken over ruimte, gebruiken wij een concept, dat niet definieerbaar is. Ruimte wordt voor ons pas definieerbaar, wanne...

Bewustwording deel 4

18 november 1955 Ik moet u er ook  op attent maken, dat wij, ondanks onze enigszins andere status niet mogen worden geacht te zijn: Onfeilbaar of alwetend. Er w...

Geestelijke genezing

1 juli 1957 Waar ons punt van deze avond geestelijke genezing is, zou ik graag allereerst even mijn mening duidelijk maken over heel veel van de dingen waar men...