Licht en duister

16 oktober 1970 Naar ik aanneem bent u allen op de hoogte van het feit dat wij sprekers van deze Orde, onszelf niet als alwetend of onfeilbaar beschouwen. Wij h...

Helderziendheid

1 november 1963 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ons onderwerp voor heden: Helderziendheid. Hetgeen ...