Innerlijke waarheid

27 september 1963 Aan het begin van de avond wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ons onderwerp voor heden is, zoals u wel zult weten: Inn...

De zon

20 september 1953 De zon. Nu, ik geloof daar hebben we werkelijk een heel aardig onderwerp, want de zon is de moeder van alle leven, het symbool van het licht e...

Waarheid en waan

23 oktober 1955 Inleiding We zullen vandaag trachten om wat verder te gaan in de hogere waarheid.  Ook hiervoor heb ik een spreker beschikbaar gevonden, die U n...