Venijnigheden

17 januari 1964 Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u er graag op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen, dat uzelf nadenkt en dat u ...

Tijd

12 april 2005 Zoals steeds wens ik u erop attent te maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u zelf een studie moet mak...