Die vreemde mensen

uit de cursus ‘ Relatie mens en de geest ‘ ( hoofdstuk 9 ) – juni 1973 De mens is een raar wezen. Dat merk je eerst goed, als je geest wordt. ...

Leven en dood

8 oktober 1973 Vanavond hebben wij een gastspreker die zal ingaan op de relatie leven-dood. Wanneer wij spreken over God, dan praten wij in feite over dingen di...