Steravond 1961

15 december 1961 Nu zijn wij bijeengekomen om gezamenlijk de Steravond te beleven. Ofschoon het niet gebruikelijk is de ontwikkeling en het ontstaan van deze bi...

Goddelijke krachten

08 december 1975 U krijgt vanavond een gastspreker. We zullen het vanavond hebben over de Goddelijke krachten en ik meen dat het verstandig is als we u laten to...

Medeleven en verbonden zijn

12 mei 1975 We zitten op het ogenblik in een wat vreemde tijd, vlak voor de Wessac. Op aarde het jaar van de vrouw; ook zo’n wonderlijk iets. Dan bovendie...

De krachten van Licht

10 maart 1975 We hebben vandaag een wat wonderlijke gast, tenminste als het lukt, en ik weet niet hoe ik hem moet aanduiden. Eén van de meesters van het Licht i...

De ruimte zelf

14 juni 1960 (Gastspreker) Wanneer wij spreken over ruimte, gebruiken wij een concept, dat niet definieerbaar is. Ruimte wordt voor ons pas definieerbaar, wanne...

De magie

5 juni 1953 Ik mag beginnen met u – zoals gebruikelijk – er op te wijzen dat niet alle kennis ons zo maar toevloeit, dat we deze ook moeten verwerve...