Vragenavond: 1984-12

17 december 1984 U weet allemaal natuurlijk, we zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk zelf na, ook over de antwoorden die u krijgt. Bij de bespreking van het l...

De dood als levensfase

1 augustus 1966 Ja, aan het begin van deze bijeenkomst mag ik dan wel, zoals verplicht en gebruikelijk is bij ons, er op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilb...

Het goddelijke

08 september 1975 Inleiding Deze esoterische bijeenk0msten hebben, zoals u bekend zal zijn, in de lopende periode een enigszins andere opbouw gekregen. Wij will...

Uittreden

12 juni 2012 Ik zou graag met jullie even verder gaan over hetgeen wat vorige les besproken is, namelijk de kosmische wet van compensatie (29-05-2012) zoals we ...