Moderne mentaliteit

3 maart 1961 Aan het begin van deze avond wijs ik u er op, dat wij niet al wetend of onfeilbaar zijn. Over twee weken zal wederom gelegenheid tot algemene vraag...

De nieuwe leer

18 mei 1984 Ik reken haar tot een van de vele oorzaken die in deze tijd hier conflicten veroorzaken. Mogelijk vindt u dit onbegrijpelijk, maar de nieuwe leer is...

Verwarring in de kunst

20 mei 1960 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik neem aan dat u zelfstandig zult nadenken over wat za...

Humor, kolder en vrije associatie

1 december 1961 Wij wijzen u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp is: Humor, kolder en vrije associatie. Deze onderwerpen zijn moeili...