Praktisch idealisme

11 maart 1960 Wij zijn niet onfeilbaar, of alwetend. Daarom verzoeken wij u zelfstandig na te denken.  Ons onderwerp van hedenavond luidt: Praktisch idealisme. ...

Het doel en de middelen

2 juli 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wil ik er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop, dat u hiermede rekening houdt ...

Mystiek – eenheidsbeleving

18 juni 1974 Wanneer wij spreken over eenheid, dan denken wij altijd in persoonlijke termen: “ik ben één met”. Maar, dat stellen van het “ik” in zic...