Levende doden

6 juli 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Voor heden heb ik mijn onderwerp getiteld: Levende dode...

Bijgeloof

13 april 1962 Op deze bijeenkomst wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Op deze vrijdag, de 13e, zou ik graag met u spreken over: Bijgeloof....

Losgebroken demonen

12 juni 1980 U zult het mij niet euvel duiden als ik begin met het begrip demonen nader te preciseren. Er bestaat hierover nogal wat verwarring. Men denkt wel e...

De theorie van de profetie

uit de cursus ‘Voorspellingen‘ (hoofdstuk 3)  – november 1979 De theorie van de profetie Wij weten allemaal wat profetie is: voorspelling. Maa...